Romiplostim a eltrombopag při léčbě imunitní trombocytopenie: metody nepřímého porovnání

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Imunitní trombocytopenie (ITP) je autoimunitní onemocnění charakterizované zvýšenou destrukcí destiček a jejich nedostatečnou tvorbou, což vede k nízkému počtu destiček v periferní krvi (trombocytopenii) a ke zvýšenému riziku krvácení. U nemocných se může objevovat paleta příznaků spojených s krvácením – od nevýznamných podlitin až k závažnému gastrointestinálnímu nebo intrakraniálnímu krvácení, jež může být fatální.

Nově diagnostikovaní pacienti obvykle užívají kortikosteroidy, někdy však je nutno podávat intravenózní imunoglobuliny kvůli nebezpečně nízkému počtu destiček. Dlouhodobé užívání kortikosteroidů a imunoglobulinů je spojeno s velkým počtem nežádoucích účinků, špatnou snášenlivostí a vysokými náklady. Ve 2. linii léčby pak máme na výběr z několika druhů farmakoterapie nebo provedení splenektomie. Po splenektomii je asi u dvou třetin pacientů dosaženo odpovědi přetrvávající zhruba 5 let, u zbývajících je dosaženo částečné nebo přechodné odpovědi. Přibližně 14 % pacientů vůbec na splenektomii nezareaguje a 20 % pacientů, kteří primárně odpověděli později, dospěje k relapsu onemocnění. Komplikacemi splenektomie jsou chirurgická morbidita a mortalita, trombóza a celoživotní zvýšené nebezpečí infekcí.

V současné době jsou v Evropě a v USA schváleny dva agonisté trombopoetinového receptoru – romiplostim a eltrombopag. Nebylo provedeno žádné přímé srovnání mezi romiplostimem a eltrombopagem v rámci randomizovaných kontrolovaných studií (RCT), v recentních studiích však byla každá z těchto látek porovnávána s placebem. Při neexistenci přímého porovnání je ústavem National Institute for Health a Clinical Excellence (NICE) ve Velké Británii doporučováno nepřímé porovnání.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky