Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T-lymfomu

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie, Onkologie

Souhrn

Od zavedení anti-CD20 monoklonální protilátky rituximabu do klinické praxe se cílená terapie stala významnou součástí protinádorové léčby. Terapeuticky podávané monoklonální protilátky selektivně rozeznávají specifické molekuly na povrchu cílových buněk, navozují cytotoxicitu závislou na komplementu (CDC – complement-dependent cytotoxicity) či protilátkách (ADCC – antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) a přerušují signální dráhy, jež spouštějí tyto cílové molekuly. Samotná léčba monoklonálními protilátkami však často bývá nedostatečně účinná a je zapotřebí kombinovat ji s chemoterapií. Jinou možností, jak zvýšit aktivitu monoklonálních protilátek, je jejich modifikace, např. připojení cytotoxicky působícího léku, tj. tvorba konjugátů protilátek s léky (ADC – antibody-drug conjugate). Díky ADC je možná selektivní vazba a dopravení cytotoxicky působícího léku do nádorové buňky, což vede k významnému snížení systémové toxicity.

Komentář

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky