Eltrombopag v léčbě trombocytopenie u pacientů s maligními a nemaligními hematologickými poruchami

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Trombocytopenie je významnou příčinou morbidity a mortality u pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) a akutní myeloidní leukemií (AML).

MDS je heterogenní skupina poruch kmenových buněk, které se vyznačují neúčinnou hematopoezou, periferními cytopeniemi, progresivním selháním kostní dřeně (BM – bone marrow) a zvýšeným rizikem transformace do AML. Termín „myelodysplastický syndrom" označuje dysplazii v periferní krvi a BM způsobenou sníženou tvorbou červených krvinek, zralých granulocytů a krevních destiček.

AML se vyznačuje nahromaděním nezralých myeloidních buněk nazývaných blasty v BM, což se projeví snížením tvorby normálních krvinek.

K trombocytopenii dochází v důsledku neúčinné hematopoezy a rozvoje mikroprostředí přispívajícího k potlačení hematopoezy rostoucím klonem maligních buněk v BM. Pacienti s AML jsou navíc často léčeni intenzivní myelosupresivní chemoterapií, která se projeví déletrvající pancytopenií.

Trombopoetin (TPO), cytokin vytvářený převážně v játrech a ledvinách, reguluje tvorbu krevních destiček stimulací proliferace a diferenciace hematopoetických kmenových buněk, megakaryocytových progenitorových buněk a megakaryocytů.

Výzkum se snaží poskytnout klinické praxi účinné léky stimulující tvorbu krevních destiček, které by bylo možné použít u pacientů s vysokým rizikem morbidity spojené s trombocytopenií. Dosud nejvíce poznatků z agonistů TPO-R mají romiplostim, peptidové TPO mimetikum, a eltrombopag, nepeptidové TPO mimetikum.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky