BCG v léčbě karcinomu močového měchýře

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Vakcína BCG (Bacillus Calmette-Guérin) je terapeuticky využívána mj. i v České republice k léčbě karcinomu močového měchýře. Její intravezikální podání vede k zánětlivým změnám sliznice provázeným infiltrací makrofágy a neutrofily, v důsledku čehož se eliminují nebo alespoň zmenší přítomné nádorové léze. Aktuálně byla zjišťována její terapeutická účinnost u non-muskulárního invazivního karcinomu močového měchýře (NMIBC), a to při využití kmenů Connaught a Tice. Při randomizovaném uspořádání každý nemocný (n = 142) obdržel celkem 6 instilací. Užití kmene Connaught bylo provázeno signifikantně vyšší hodnotou pětiletého přežívání (p = 0,0108) v porovnání s kmenem Tice. Nežádoucí účinky přitom byly v obou ramenech studie srovnatelné. V paralelním experimentu u myší bylo užití kmene Connaught provázeno výraznější tvorbou CD8+ T-buněk a výraznější chemoatrakcí lymfocytů do močového měchýře.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky