Cisplatina plus pemetrexed v léčbě mezoteliomu

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Současné podávání cisplatiny s pemetrexedem je standardním postupem v léčbě inoperabilního maligního mezoteliomu pleury. Recentně byla účinnost této kombinace porovnávána s kombinací cisplatiny a gemcitabinu, která se ve studiích II. fáze klinického testování ukázala jako přinejmenším srovnatelně účinná. Nejednalo se však o studii, ale pouze o pilotní porovnání dat ze zdravotních karet japonských pacientů. Tímto rozborem autoři prokazují pozitivní odpověď na léčbu u 15 % nemocných léčených kombinací s pemetrexedem a 35 % léčených kombinací s cisplatinou (p = 0,4); kontroly onemocnění bylo dosaženo u 77 % a 82 % (p = 0,99) osob. Nicméně signifikantního rozdílu bylo mezi oběma skupinami dosaženo při hodnocení parametru přežívání bez progrese (PFS), a to ve prospěch pemetrexedu – 215,5 dne vs. 142,5 dne (p = 0,015; HR: 0,36). Třebaže v celkovém přežití byl rozdíl opět nesignifikantní, byl zde patrný trend ve prospěch kombinace s pemetrexedem – 597,5 dne vs. 306,5 dne (p = 0,17; HR: 0,55). V neprospěch gemcitabinu navíc svědčila i hematologická toxicita, zejména častější výskyt trombocytopenie a neutropenie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky