Eribulin – budoucnost léčby karcinomu prsu?

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Eribulin mesylát je syntetický makrocyklický ketonový analog produktu mořských hub (Halichondria okadai), halichondrinu B, jenž působí jako inhibitor mitózy. Na tubulin se váže i eribulin, který je od roku 2010 schválen a využíván v léčbě metastazujícího karcinomu prsu po předchozí chemoterapii antracykliny a taxany, nicméně svoji účinnost prokazuje též u nemalobuněčného karcinomu plic nebo v léčbě sarkomů. Nově bylo ve studiích in vitro zjištěno, že tato látka rovněž výrazně potlačuje proliferaci lidských endoteliálních buněk z pupečníkových žil (HUVEC) i lidských pericytů z vaskulatury mozku (HBVP), a to stejně jako paclitaxel. Zatímco ve studii HUVEC obě testované látky ovlivňovaly expresi stejných genů, u pericytů byla odpověď obou látek rozdílná, s výraznější inhibicí angiogeneze při použití eribulinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky