Maltonis: nový směr v léčbě sarkomů

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

V kontextu stále neutěšené léčby sarkomů u dětí je vysoká poptávka po účinné léčbě. Jedním z možných směrů může být
maltonis, molekula odvozená od maltolu, řazená mezi hydroxypyrony. Ukázalo se, že tato látka je schopna narušit strukturu DNA,
potlačit proliferaci a naopak indukovat apoptózu u nádorově transformovaných buněk (Ewingův tumor) senzitivních i rezistentních
k běžně užívaným cytostatikům, jako jsou doxorubicin a cisplatina. Mimoto její aplikace vedla k up-regulaci mRNA pro p21, p15
a Gadd45a, k down-regulaci Bcl-2, CDK6 a CDK8 a k uvolnění kaspázy-3 či poly-ADP-ribosa polymerázy. Z pohledu rozvoje rezistence
vůči léčbě je jistě důležité také zjištění, podle kterého není maltonis substrátem detoxikačních systémů buněk závislých
na glutathionu a není ani vypuzován prostřednictvím transportéru ABCB1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky