Imunotoxin MOC31PE v léčbě ovariálního karcinomu

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Standardní léčba karcinomu ovaria je postavena na chemoterapii, ta je však provázena rozvojem rezistence a relapsem onemocnění. Nově vyvíjený imunotoxin MOC31PE se váže na povrchový buněčný antigen EpCAM, exprimovaný na většině buněk epiteliálních tumorů, včetně právě ovariálního karcinomu. V preklinickém testování vedlo jeho přidání ke kultivačnímu médiu s takovými nádorovými buňkami k výraznému potlačení proteosyntézy, a to v závislosti na dávce. To bylo provázeno nižší viabilitou buněk. Cytotoxický účinek imunotoxinu se zvýšil až desetkrát, jestliže byl kombinován s cyklosporinem. Zaznamenána byla i omezená migrace buněk, opět výrazněji při kombinaci s cyklosporinem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky