Nový inhibitor mitózy, BAL27862

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Látky cytostaticky působící prostřednictvím inhibice mikrotubulů jsou často využívány v léčbě řady nádorových onemocnění. Nově vyvíjená látka destabilizující mikrotubuly, BAL27862, je v současnosti v I. fázi klinického testování. Ukazuje se, že jde o velmi potentní inhibitor růstu nádorových buněk, a předpokládá se tak její budoucí využití v případě selhání dnes užívaných inhibitorů mitózy. Váže se přitom na stejné místo jako kolchicin, ovšem dezorganizaci dělícího vřeténka vyvolává odlišným způsobem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky