Dlouhodobý přínos octreotidu u nemocných s karcinoidním syndromem

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Dlouhodobá léčba octreotidem je indikována v léčbě karcinoidního syndromu a u průjmů spojených s VIPomy a rovněž může zpomalit nádorový růst u nemocných s neuroendokrinními tumory (NET). V rámci retrospektivní analýzy je nyní upozorňováno na nedostatečné užívání octreotidu v rozporu s platnými doporučenými postupy. Současně je poukazováno na jeho výrazný přínos pro celkové pětileté přežití u osob starších 65 let se vzdálenou formou NET (HR: 0,61; p < 0,001). Naproti tomu přínos u lokoregionální formy nebyl zjištěn (HR: 0,88; p = 0,56).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky