Oxaliplatina zacílená na nádorové buňky

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Oxaliplatina je platinový derivát třetí generace, v současnosti využívaný v kombinaci FOLFOX společně s 5-fluorouracilem (5-FU) a leucovorinem v léčbě metastazujících nebo pokročilých karcinomů kolorekta. Jakkoliv se vyznačuje příznivějším bezpečnostním profilem ve srovnání se starší cisplatinou či carboplatinou, její užívání je omezeno neurotoxicitou a akutní dysestezií. Limitující je i kumulace v jiných orgánech či rozvoj rezistence. Současný výzkum se proto zaměřuje na způsob eliminace rizika jejích nežádoucích účinků. Oxaliplatina je tak adjustována do liposomů, polymerních nanopřenašečů či uhlíkových nanotrubiček s cílem zvýšit specificitu působení na nádorové buňky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky