Tasisulam v porovnání s paclitaxelem u metastazujícího melanomu

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Tasisulam sodný je nově testovaná látka s vysokou afinitou k albuminu, jež prokázala svoji terapeutickou účinnost ve II. fázi klinického testování u nemocných s melanomem. V otevřené studii III. fáze byli nemocní s melanomem IV. stadia (dle AJCC) léčeni tasisulamem, nebo paclitaxelem (n = 336). Navzdory očekávání bylo léčebné odpovědi dosaženo u 3 % nemocných léčených tasisulamem a 4,8 % léčených paclitaxelem. Ve prospěch paclitaxelu svědčilo i delší přežívání bez progrese onemocnění (2,14 měsíce vs. 1,94 měsíce; p = 0,048) a delší celkové přežívání (9,36 měsíce vs. 6,77 měsíce; p = 0,12). U osob užívajících tasisulam byl navíc zřejmý vysoký výskyt trombocytopenie (18,9 %), naopak při léčbě paclitaxelem ze závažných nežádoucích účinků převládala neutropenie/leukopenie (8,7 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky