XELIRI versus FOLFIRI u karcinomu kolorekta: metaanalýza

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Kombinace XELIRI (capecitabin + irinotecan) a FOLFIRI (5-fluorouracil + leucovorin + irinotecan) jsou dnes standardem v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu. Dosavadní snahy porovnat jejich účinnost přitom přinášely rozporuplné výsledky. Aktuálně provedená metaanalýza studií publikovaných do ledna loňského roku, vycházející z výsledků celkem šesti studií, přináší zjištění, že mezi oběma přístupy není významný rozdíl v ukazatelích celkové odpovědi, přežívání bez progrese onemocnění ani v celkovém přežívání. Kombinace XELIRI je pouze provázena četnějšími průjmy, v ostatních parametrech bezpečnosti pak autoři nepopisují žádný rozdíl.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky