Adjuvantní/neoadjuvantní trastuzumab u HER2-pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

U nemocných s HER2-pozitivním časným karcinomem prsu je možností léčby neoadjuvantní nebo adjuvantní podání trastuzumabu. V souboru celkem 353 žen s metastazující formou karcinomu prsu takovouto léčbu v časném stadiu karcinomu prsu dostávalo pouze 75 nemocných. Aktuálně byly všechny léčeny trastuzumabem. Klinický prospěch (kompletní odpověď, částečná odpověď nebo stabilizace onemocnění nejméně na 6 měsíců) byl výraznější u žen dříve trastuzumabem neléčených – 71 % vs. 39 % – OR: 0,28 (95% CI: 0,13–0,59; p = 0,000 9). Univariační analýzou byl v této skupině zjištěn i delší medián celkového přežívání – 36 měsíců vs. 28 měsíců (HR: 1,47; 95% CI: 1,07–2,01; p = 0,022). Časné nasazení trastuzumabu tedy nemocné namísto očekávaného přínosu naopak znevýhodňovalo, na základě čehož je autory doporučováno jeho užívání teprve u metastazující formy nádoru.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky