Postavení taxanů v léčbě karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Androgenní deprivace je přístupem volby u většiny nemocných s metastazujícím karcinomem prostaty. Její účinnost nicméně může selhat s rozvojem metastazujícího a vůči kastraci rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC), jenž je obecně znám svojí rezistencí vůči chemoterapii. Počínaje rokem 2004 je v takovém případě doporučován především docetaxel. Společně s vývojem nových taxanových cytostatik nejnověji se objevil cabazitaxel – je očekáván jejich přínos ve smyslu zlepšení celkového přežití, a to i u nemocných, u kterých selhala dosavadní léčba docetaxelem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky