Adjuvantní chemoterapie u nemocných s resekovaným NSCLC

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

V rámci rozsáhlé retrospektivní analýzy nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (n = 14 306) bylo aktuálně zjištěno, že adjuvantně aplikovaná chemoterapie po resekci nádoru je provázena výrazným zlepšením celkového přežití (HR: 0,78–0,79). U naprosté většiny nemocných byla takto užita chemoterapie na bázi platiny. Nejčastěji byla využívána carboplatina, u 43 % pacientů byla podávána cisplatina. Rozdíl v účinnosti mezi těmito oběma látkami přesto zůstal statisticky nevýznamný (cisplatina vs. carboplatina HR: 0,96; 95% CI: 0,80–1,15).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky