Udržovací léčba rituximabem u nemocných s folikulárním lymfomem

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

V souboru 1 439 nemocných s folikulárním lymfomem byla porovnávána terapeutická účinnost udržovací dávky rituximabu oproti pouhé observaci, v obou případech po předchozí indukční léčbě rituximabem. Pouze připomeňme, že jde o látku namířenou proti CD20+ buňkám. S mediánem sledování 5,7 roku byla udržovací léčba prokazatelně účinnější při hodnocení přežívání bez progrese (PFS) (HR: 0,68; 95% CI: 0,56–0,84; p = 0,0003) a doby do další léčby (TTNT) (HR: 0,66; 95% CI: 0,52–0,84; p = 0,0007). Mezi oběma rameny studie nebyl však zaznamenán významný rozdíl v parametru celkového přežití (OS) (HR: 0,81; 95% CI: 0,58–1,14; p = 0,23).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky