Hyaluronan jako prediktor agresivity karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Další klinický průběh u nemocných s prostatektomií provedenou pro karcinom prostaty je na základě biochemických parametrů poměrně obtížně predikovatelný, což platí především pro nemocné s Gleasonovým skóre 7. Jako zajímavý prognostický ukazatel je nyní prezentován hyaluronan, látka bohatě zastoupená v mezibuněčné matrix pojivové tkáně a bohatě terapeuticky využívaná v řadě indikací. Hyaluronan, eventuálně i jeho fragmenty, interagují s cílovými receptory CD44 či HMMR, čehož důsledkem je zvýšená agresivita tumoru. Předpokládá se tedy, že právě tato látka, popřípadě exprese těchto receptorů, mohou být účinnými prediktory teprve později biochemicky zjišťovaného selhání léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky