Erlotinib plus cisplatina v léčbě karcinomu cervixu

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Chemoradiace založená na podávání cisplatiny je standardním postupem v léčbě lokálně pokročilého karcinomu cervixu. Zde bývá mj. často zjišťována zvýšená exprese receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR), od čehož se odvíjí úvaha o možné potenciaci účinku cisplatiny např. erlotinibem, tedy účinným inhibitorem EGFR. Tato hypotéza byla aktuálně ověřována na souboru 36 pacientek při mediánu trvání léčby 77 dní a sledováním 59,3 měsíce. Nemocné byly současně léčeny radioterapií a následnou brachyterapií. Léčba byla obecně velmi dobře snášena. U 34 žen (94,4 %) bylo dosaženo kompletní remise. Dvouleté celkové přežití a přežití bez progrese činilo 91,7 % a 80,6 %, po třech letech přežívalo 80 %, resp. 73,8 % nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky