Ramucirumab v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Ramucirumab je rekombinantní humánní monoklonální protilátka namířená proti lidskému receptoru pro vaskulární endoteliální faktor typu 2 (VEGF-2). V rámci studie II. fáze klinického testování byla zjišťována jeho účinnost a bezpečnost u nemocných s metastazujícím karcinomem ledviny rezistentním vůči multikinázovým inhibitorům (n = 39). Podáván byl v dávce 8 mg/kg každé dva týdny až do progrese onemocnění nebo nepřijatelných projevů toxicity. Předchozí léčba zahrnovala sunitinib (59 %), sunitinib + sorafenib (30,8 %) a sorafenib (10,3 %). Nejlepší objektivní odpovědi bylo dosaženo u 5,1 % osob (95% CI: 0,6–17,3), 12týdenní kontrola onemocnění byla dosažena u 64,1 % osob (95% CI: 47,2–78,8 %). Medián přežití bez progrese činil 7,1 měsíce (95% CI: 4,1–9,7) a medián celkového přežití 24,8 měsíce (95% CI: 18,9–32,6). Léčba byla obecně dobře snášena – ze závažných nežádoucích účinků se vyskytly především hypertenze a proteinurie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky