Ustekinumab – novinka v léčbě psoriatické artritidy

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
MUDr. Liliana Šedová
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: ustekinumab, biologická terapie, psoriáza, psoriatická artritida, ankylozující spondylitida

Souhrn

Ustekinumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka IgG1κ, která je schopná se navázat na proteinovou podjednotku lidských interleukinů (IL-12 a IL-23) a tím blokuje vazbu na jejich receptor IL-12Rβ1, exprimovaný na povrchu buněk imunitního systému. První schválenou indikací ustekinumabu byla léčba středně těžké a těžké kožní formy psoriázy. Ustekinumab prokázal účinnost nejen na kožní projevy tohoto onemocnění, ale i na muskuloskeletální systém. Výsledky klinických studií u psoriatické artritidy potvrdily jeho příznivé vlastnosti k navození rychlé remise a uspokojivý bezpečnostní profil, což umožnilo registraci ustekinumabu i v této indikaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky