Tocilizumab v dětské revmatologii

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Autoři - působiště: Centrum dětské revmatologie VFN, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: tocilizumab, interleukin-6, systémová juvenilní idiopatická artritida, děti

Souhrn

Blokátor receptoru pro interleukin-6 tocilizumab je v současné době jediným lékem schváleným regulačními úřady pro léčbu dětí se systémovou formou juvenilní idiopatické artritidy (sJIA). Jeho účinnost u tohoto závažného onemocnění a dobrá snášenlivost dětskými pacienty je doložena klinickými studiemi i daty z registrů. V současných terapeutických doporučeních je spolu s anakinrou biologikem první volby u závažnějších forem sJIA u dětí od 2 let věku, u kterých stávající léčba není dostatečně účinná. Hodnocení účinku terapie je dokumentováno za pomoci standardního mezinárodního systému ACR Pedi. Další schválenou indikací je polyartikulárně probíhající JIA s nedostatečnou odpovědí na léčbu methotrexátem. Tocilizumab se může uplatnit i v léčbě dalších vzácných systémových i autoinflamatorních onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky