Dvojí forma aplikace abataceptu jako biologické léčby u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologická ambulance, Interní hematologická a onkologická klinika FN a LF MU, Brno
Klíčová slova: abatacept, revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida

Souhrn

Abatacept je plně humánní fúzní protein složený z extracelulární části lidského CTLA-4 a modifikovaného fragmentu Fc části lidského imunoglobulinu G1. Účinnost a bezpečnost abataceptu ve formě intravenózního a subkutánního podání byla ověřena v řadě klinických studií prováděných u nemocných s revmatoidní artritidou a juvenilní idiopatickou artritidou. Obě formy abataceptu poskytují pacientům s aktivní revmatoidní artritidou rychlý nástup účinku, dobrou snášenlivost a bezpečnost a nízký výskyt imunogenicity.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky