Účinnost a bezpečnost léčby certolizumabem – pětiletá data

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: evmatoidní artritida, certolizumab pegol, inhibitory TNF-α, biologická léčba

Souhrn

Pro léčbu revmatoidní artritidy je k dispozici pět inhibitorů TNF-α. Jedná se o léky účinné, které mají dlouhodobě prokázaný dobrý bezpečnostní profil. Certolizumab pegol (CZP) představuje novou pegylovanou humanizovanou protilátku proti TNF-α, která je charakterizována chyběním Fc fragmentu. Výhodami CZP jsou rychlý nástup účinku a nízké riziko vzniku reakce v místě vpichu. Určitou výhodu může představovat také snížené riziko přestupu CZP přes placentu během gravidity. Výsledky zaslepených fází a dlouhodobých extenzí klinických studií podporují dobrou účinnost a bezpečnost CZP v monoterapii a převážně v kombinaci s konvenčními chorobu modifikujícími antirevmatickými léky u pacientů se středně až vysoce aktivní revmatoidní artritidou. Nedávno byl CZP schválen pro léčbu psoriatické artritidy a axiální spondyloartritidy. V této přehledové práci jsou rozebrána klinická hodnocení a jejich dlouhodobé výsledky s ohledem na účinnost a bezpečnost CZP v indikaci revmatoidní artritidy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky