Osteonekróza čelisti – možná komplikace antiresorpční/antiremodelační léčby osteoporózy

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Osteologie
Autoři: MUDr. František Šenk
Autoři - působiště: Osteocentrum Kraje Vysočina a Dialyzační středisko, Nemocnice Havlíčkův Brod
Klíčová slova: osteoporóza, osteonekróza čelisti, antiresorpční/antiremodelační medikace, bisfosfonáty, denosumab, AAOMS

Souhrn

Osteoporóza je nejčastější metabolickou osteopatií, s výrazným nárůstem incidence v posledních letech. V léčbě osteopatií jsou v dnešní době nejrozšířenější skupinou antiresorpční/ antiremodelační léky (bisfosfonáty, denosumab). I přes nesporný a významný přínos těchto přípravků pro pacienty s osteopatiemi má tato léková skupina také svá úskalí. K nežádoucím účinkům patří i riziko rozvoje osteonekrózy čelisti (ONJ). Tato stomatologická komplikace se poměrně často vyskytuje při parenterální léčbě vysokými dávkami bisfosfonátů nebo denosumabu z indikace maligních onemocnění spojených s vysokou osteoresorpcí a hyperkalcemií. Toto sdělení poukazuje na riziko rozvoje této komplikace i po podání antiresorpčních léků při léčbě osteoporózy, byť je toto riziko výrazně nižší než u onkologických pacientů.

Etiologie vzniku ONJ jako komplikace antiresorpční léčby zatím není uspokojivě vysvětlena. Epidemiologická data postrádají větší soubory hodnocené podle zásad medicíny založené na důkazech. Nicméně komise odborníků (např. Americká asociace pro ústní a maxillofaciální chirurgii – AAOMS) zpracovávají podrobná doporučení pro diagnostiku, prevenci a léčbu této stomatologické komplikace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky