Strategie dlouhodobé léčby etanerceptem u pacienta s juvenilní idiopatickou artritidou

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Andrea Pavelková
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha

Souhrn

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické zánětlivé onemocnění, rozvíjející se do 16. roku věku pacienta. Klinicky zahrnuje několik typů. Její průběh je někdy monocyklický, někdy recidivující, a nezřídka choroba přejde do chronicity a provází pacienta i v dospělosti. Kromě kloubního postižení se často pojí i s extraartikulární manifestací (uveitidou, exantémem, vaskulitidou, lymfadenopatií, splenomegalií, postižením krční páteře). Jednotka JIA se dělí podle příznaků na systémovou artritidu, oligoartritidu, polyartritidu s negativním a pozitivním revmatoidním faktorem, psoriatickou artritidu, artritidu s entezitidou a nediferencovanou artritidu.

K léčbě JIA se používají nesteroidní antirevmatika (NSA), glukokortikoidy, chorobu modifikující léky syntetické (sDMARDs) a biologické (bDMARDs). U dětí jsou registrovány blokátory tumor nekrotizujícího faktoru-α (anti-TNF-α) etanercept (solubilní receptor pro TNF-α), adalimumab (humanizovaná monoklonální protilátka proti TNF-α), dále abatacept (inhibitor kostimulace T-lymfocytů) a tocilizumab (monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin-6 [IL-6]). Při chronickém průběhu onemocnění v dospělosti máme u nás k dispozici celou škálu bDMARDs, podobně jako pro léčbu revmatoidní artritidy (etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab pegol, golimumab, abatacept, rituximab, tocilizumab), pakliže nemocní splní kritéria aktivity DAS > 3,9 k zahájení biologické terapie dle České revmatologické společnosti. Dospělí nemocní s JIA jsou však heterogenní skupinou s rozdílnou klinickou charakteristikou, lišící se od pacientů s RA.

Cílem léčby RA (treat to target) je dosažení remise onemocnění, či alespoň nízké aktivity choroby. Aktivitu choroby měříme pomocí validovaných skóre aktivity (DAS28, SDAI, CDAI), přičemž nejčastěji se používá index DAS28 (Disease Activity Score), který globálně posuzuje počet bolestivých a oteklých kloubů, sedimentaci erytrocytů (FW) či C-reaktivní protein (CRP), hodnocení lékařem a pacientem. Pomocí poklesu skóre DAS28 definujeme i zlepšení podle EULAR. bDMARDs nasazujeme při nedostatečném účinku sDMARDs, je-li aktivita onemocnění podle DAS ≥ 3,9. Odpověď na léčbu hodnotíme v intervalech 1–3 měsíců pomocí poklesu skóre DAS28, kdy jako dobrou odpověď označujeme pokles o více než 1,2. Evropská liga proti revmatismu (EULAR) vydala nová doporučení pro léčbu RA sDMARDs i bDMARDs.

Prezentujeme kazuistiku pacienta s chronickým těžkým průběhem JIA s perzistující vysokou klinickou i laboratorní zánětlivou aktivitou i přes léčbu glukokortikoidy a syntetickými chorobu modifikujícími léky, který po nasazení anti- -TNF-α přípravku etanerceptu v monoterapii dosáhl dlouhodobé remise onemocnění při výrazném prodloužení intervalu aplikace léku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky