Vstupní prediktivní faktory četností remise v průběhu léčby revmatoidní artritidy golimumabem ve studii GO-MORE

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Cílem současných strategií léčby pacientů s revmatoidní artritidou (RA) je dosažení klinické remise. Při volbě léčebných alternativ pomáhá znalost toho, kteří pacienti mají vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou klinické odpovědi na biologickou léčbu.

Cílem analýzy bylo zhodnotit vstupní charakteristiky předpovídající remisi po 6 měsících přidání (add-on) golimumabu v léčbě pacientů s RA, která je aktivní i přes terapii chorobu modifikujícími léky (DMARD – disease-modifying antirheumatic drug).

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky