Vliv koncentrací golimumabu na klinickou odpověď pacientů se spondyloartritidou po 52 týdnech sledování

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Již dříve bylo prokázáno spojení mezi koncentracemi léku a klinickou aktivitou onemocnění u pacientů se spondyloartritidou (SpA) léčených infliximabem, adalimumabem nebo etanerceptem. Dosud však nebyl získán dostatek důkazů pro korelaci mezi minimálními (trough) koncentracemi golimumabu a klinickými výsledky u pacientů se SpA.

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky