Účinek pětileté léčby denosumabem na kostní histologii a histomorfometrii: extenze studie FREEDOM

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Denosumab inhibuje kostní resorpci prostřednictvím blokády cytokinu RANKL, který je klíčovým působkem pro formaci, aktivitu a přežívání osteoklastů. Dostupná data ze studie FREEDOM ukazují, že dlouhodobá léčba denosumabem vede u postmenopauzálních žen s osteoporózou ke kontinuálnímu nárůstu kostní minerální denzity (BMD) a nízké incidenci nových vertebrálních i nonvertebrálních fraktur.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky