Účinnost certolizumab pegolu u pacientů s axiální spondyloartritidou: výsledky studie RAPID-axSpA

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Axiální spondyloartritida (axSpA), patřící do skupiny chronických zánětlivých revmatických onemocnění, je primárně charakterizována zánětem sakroiliakální (SI) oblasti, který vede k chronické bolesti zad s významným poklesem kvality života. Zahrnuje ankylozující spondylitidu (AS) i stavy bez radiograficky prokazatelné sarkoiliitidy (nr-axSpA). Léčba axSpA 1. linie spočívá v podávání nesteroidních antirevmatik (NSAID). U pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu dvěma a více NSAID podávanými 4 týdny nebo déle je v případě diagnózy AS doporučena terapie inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). Zdá se však, že jejich účinnost je podobná v případě AS i nr-axSpA. Předkládaná práce je první randomizovanou placebem kontrolovanou multicentrickou studií hodnotící účinnost inhibitoru TNF u celého spektra pacientů s axSpA, jež umožňuje přímé porovnání jeho účinnosti u pacientů s AS a nr-axSpA.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky