Dlouhodobé setrvávání na léčbě inhibitory TNF u pacientů s revmatoidní artritidou: systematický přehled údajů z evropských národních lékových registrů

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

V posledních 10 až 15 letech bylo dosaženo značného pokroku v péči o pacienty s revmatoidní artritidou (RA), a sice v oblasti časné diagnostiky, intenzivního cíleného („treat to target") vedení léčby s použitím antirevmatických léků zmírňujících průběh choroby (DMARD – disease modifying antirheumatic drugs) samotných nebo v kombinaci i ve farmakoterapii s nástupem cílených biologických léků. Tyto nové standardy významně zlepšily ukazatele výsledného stavu pacienta v důsledku zlepšení kvality života a omezení poškození kloubů.

Jako první biologické léky byly vyvinuty inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF – tumour necrosis factor), jež jsou používány již více než 10 let. V současné době je pro klinickou praxi schváleno pět inhibitorů TNF pro léčbu RA: adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab a infliximab. Z klinického hlediska by bylo důležité vědět, zda některý z inhibitorů TNF je účinnější než ostatní, nebyly však dosud provedeny randomizované kontrolované studie přímého porovnání inhibitorů TNF. Je možné, že krátkodobá účinnost je u všech inhibitorů TNF podobná, ale dlouhodobá bezpečnost a účinnost se mohou lišit. Nebyl také dosud proveden žádný přehled pro analýzu podílů setrvání na léčbě při podávání těchto biologických léčiv v podmínkách běžné praxe. Pro překlenutí této mezery ve znalostech byl zpracován předkládaný systematický přehled.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky