Význam T-lymfocytů u revmatoidní artritidy

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

T-lymfocyty hrají klíčovou úlohu v rozvoji a průběhu zánětlivých změn postupně vedoucích k destrukci chrupavky. S objevem jednotlivých podtypů T-buněk (helperů) a jejich plasticity během onemocnění začalo být postupně zřejmé, že jejich aktivita při autoimunitních onemocněních je mnohem složitější a komplexnější, než jak je často zjednodušováno na poměr Th1/Th2. Z modelů experimentálně navozené autoimunitní artritidy vyplynulo, že pro její rozvoj je zásadní poměr interleukinů IL-23/IL-17 a že IL-17A je klíčovým cytokinem při chronické destruktivní artritidě. Význam tohoto interleukinu potvrzují ostatně i funkční studie s T-lymfocyty a stromálními buňkami od nemocných s RA při léčbě anti-TNF látkami v kombinaci s látkami neutralizujícími IL-17A nebo látkami potlačujícími produkci cytokinů Th17 lymfocyty. Nyní si však budeme muset počkat na výsledky prvních klinických studií, které teprve ukáží, zda je uvedený koncept přenositelný do běžné praxe.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky