Cadherin-11: užitečný marker u revmatoidní artritidy

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Synoviální fibroblasty u revmatoidní artritidy (RA) ve zvýšené míře exprimují mezenchymální cadherin-11, jenž rovněž hraje důležitou roli při vzniku metastáz. Látky potlačující jeho účinky by do budoucna mohly být experimentálně využívány v prevenci či mírnění projevů artritidy. Důkazem je recentní studie se 100 pacienty s revmatoidní artritidou a 70 zdravými dobrovolníky. U osob se středně těžkou až těžkou formou RA byla mRNA pro cadherin-11 zjišťována výrazně častěji ve srovnání s ostatními – u 69,2 % vs. 31,8 % ve skupině ostatních nemocných (p = 0,001) vs. 17,1 % u zdravých dobrovolníků (p < 0,000 1). Pozitivita na cadherin-11 tedy signifikantně a nezávisle pozitivně korelovala s přítomnou polyartritidou trvající déle než jeden rok i dalšími laboratorními nálezy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky