Markery aktivity u revmatoidní artritidy

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Ukazatel DAS28, index aktivity onemocnění CDAI či zjednodušený index aktivity nemoci (SDAI) jsou velmi často využívanými parametry při hodnocení závažnosti revmatoidní artritidy, na jejichž základě se vyjadřujeme o remisi a nízké, střední nebo vysoké aktivitě. Na souboru téměř 3 000 osob (14 440 návštěv) zařazených do portugalského registru byly nyní porovnávány jejich hodnoty s cílem určení jejich výpovědní hodnoty. Prokázána byla výrazná korelace mezi všemi indexy pomocí Pearsonova korelačního koeficientu (PCC): r = 0,874 pro DAS28/CDAI, r = 0,877 pro DAS28/SDAI a r = 0,984 pro CDAI/SDAI (p < 0,0001 pro všechna srovnání). Každý z indexů nám přitom poskytuje odlišný typ informace o klinickém stavu nemocného.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky