Cílená léčba revmatoidní artritidy na základě dominujícího fenotypu

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie, Revmatologie

Souhrn

Revmatoidní artritida je komplexní a klinicky heterogenní autoimunitní onemocnění, přičemž alespoň prozatím panuje spousta nejasností mezi molekulárními markery intenzity onemocnění a rozsahem odpovědi k nastavené léčbě. Nově se nicméně ukazuje, že nemocní s myeloidním fenotypem vykazují nejvýraznější odpověď k nastavené léčbě anti-TNF-α přípravky, přičemž vedle tohoto fenotypu byl dále identifikován fenotyp lymfoidní, nízce inflamatorní a fibroidní. Jde o závěry analýzy vzorků synoviální tkáně od 69 nemocných s revmatoidní artritidou, u kterých byla analyzována genová exprese a byla provedena i histologická a cytologická vyšetření. Dílčí výsledky byly následně srovnávány s terapeutickou odpovědí na podávání adalimumabu či tocilizumabu ve 24. týdnu. Uvedená zjištění tak mohou do budoucna pomoci k identifikaci vhodného pacienta pro cílenou léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky