Denzita kortikalis u nemocných s psoriatickou artritidou a kardiovaskulární riziko

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obory: Osteologie, Revmatologie

Souhrn

S cílem zhodnotit denzitometrické a mikrostrukturální změny na distálním radiu u nemocných s psoriatickou artritidou s využitím počítačové tomografie s vysokým rozlišením proběhla studie čítající 53 osob průměrného věku 53 let, a to v kontextu kardiovaskulárního rizika. Právě u těchto nemocných dochází ke snížení denzity (–3,8 %) kortikalis a k její vyšší porozitě, což je provázeno vyšším rizikem zlomenin. V rámci studie nebyly pozorovány žádné signifikantní rozdíly kostní denzity (BMD) ve femorálním krčku, kyčli či ultradistálním radiu, ovšem na úrovni bederní páteře bylo zřejmé signifikantní zvýšení BMD. Endokortikální obvod a objem kortikálních pórů byly signifikantně větší u nemocných se zlomeninou obratle. Deficit kortikalis úzce koreloval s indexy aktivity/závažnosti onemocnění a byl přitom výraznější u nemocných současně trpících diabetem nebo hypertenzí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky