Cirkulující chemokiny u psoriázy

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Chemokiny jsou významné z hlediska lokální i systémové zánětlivé reakce přítomné u nemocných s psoriázou. V předchozích studiích bylo poukázáno na jejich význam v kontextu aktivace T-lymfocytů v místě psoriatických lézí a v synoviální tekutině. V recentní studii se vzorky séra od 38 psoriatiků a 33 zdravých dobrovolníků nebyl sice zjištěn signifikantní rozdíl v jejich celkové hladině, nicméně u nemocných s psoriatickou artritidou byla zřejmá výrazně nižší hladina CXCL10 (p = 0,03). Nepodařilo se však prokázat signifikantní korelaci mezi celkovou hladinou analyzovaných chemokinů a intenzitou onemocnění. U nemocných byla v periferní krvi zjištěna nižší četnost CD4+CXCR3+ T-lymfocytů (p < 0,01), pravděpodobně z důvodu jejich nahromadění v místě lézí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky