Oxidy titánu a zinku ako fotosenzitizéry pri fotodynamickej liečbe

Číslo: 3 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Nanočastice oxidu titaničitého (TiO2) a oxidu zinočnatého (ZnO) patria k najsľubnejším látkam zamýšľaným na využitie ako fotosenzitizéry pri aplikácii fotodynamickej liečby. V recentnej štúdii boli bunky pečeňového karcinómu po inkubácii týmito nanočasticami ožiarené ultrafialovým žiarením a následne boli kvantifikované intracelulárne reaktívne formy kyslíka. Súčasne sa zisťovala expresia génov súvisiacich s navodením apoptózy. Po podaní každého z oxidov sa zistila vyššia tvorba kyslíkových radikálov, ktoré podporovali apoptózu. Pritom nebol medzi oboma látkami konštatovaný významný rozdiel v sledovaných parametroch.

Kompletní znění článku v PDF


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky