Farmakoterapie chronických nemocí s bronchiální obstrukcí 2005–2014

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Editorial
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha

Souhrn

Mezi chronické, tj. celoživotní, a z dnešního pohledu nevyléčitelné nemoci s bronchiální obstrukcí patří asthma bronchiale (astma), chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a přesah astmatu a CHOPN, označený jako ACOS syndrom (asthma and COPD overlap syndrome). Pro tyto tři nosologicky přesně neohraničené jednotky, respektive tři syndromy (syndrom astmatu, syndrom CHOPN a ACOS) je společná etiopatogeneze, na které se podílí genetická výbava jedince modifikovaná epigenetickými faktory a vliv okolního prostředí, tj. environmentu. Na nárůst výskytu všech tří syndromů má ještě vliv další obecný faktor, kterým je stárnutí populace v ekonomicky vyspělých zemích či regionech, kam se jistě řadí i Česká republika (ČR). Základním spojujícím patologickým mechanismem je chronický zánět dolních cest dýchacích, základním společným patofyziologickým mechanismem je chronická obstrukce dýchacích cest, která je u astmatu, pokud se nejedná o obtížně léčitelné astma (OLA) či těžké vůči léčbě refrakterní astma (TRA), variabilní a reverzibilní, u CHOPN progredující a ireverzibilní a u ACOS variabilní a ireverzibilní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky