Rivaroxaban při fibrilaci síní

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn

Počátkem 20. století na americko-kanadském pomezí pozorovali farmáři zvýšenou krvácivost skotu, jak spontánní, tak při malých poraněních. Následně bylo zjištěno, že krvácení je způsobeno krmením skotu zetlelým sladkým bílým jetelem. Bakterie při tlení produkují látky, které dnes označujeme jako kumariny, a z jedné z nich byl syntetizován warfarin. Ten byl již v roce 1940 uveden na trh jako jed na krysy. Jeho výhodou je dlouhý poločas (36–40 hodin), protože v tomto případě více zvířat sní otrávené zrní, než se projeví jeho letální účinek. Teprve v roce 1946 byl warfarin uveden na trh jako antikoagulační lék, ale v klinické praxi se zprvu prosazoval pomalu. V roce 1954 prezident Eisenhower prodělal srdeční infarkt a byl mu nasazen warfarin jako jediné dostupné antikoagulans na trhu. Tím si lék získal důvěru všeobecné veřejnosti a rychle se rozšířil do praxe.

Warfarin byl doposud jediným perorálním antikoagulačním lékem užívaným u nemocných s tromboembolickou nemocí, fibrilací síní, umělou chlopní, chlopenní vadou nebo v prevenci vzniku embolické příhody po operaci. Antikoagulační léčba warfarinem u nemocných s fibrilací síní snižuje riziko embolizace o 64 % a celkovou mortalitu o 26 %, léčba kyselinou acetylsalicylovou sníží riziko embolizace pouze nevýznamně (o 19 %) a mortalitu neovlivní vůbec. Výhodou warfarinu je jeho cena, dlouhá klinická zkušenost a snadná dostupnost antidota při vzniku krvácení. Mezi nevýhody patří nutnost pravidelných kontrol INR, kolísání antikoagulačního účinku, interakce s léky a potravinami a individuální odpověď na podanou dávku. Z klinických studií vyplývá, že 48 % krvácivých příhod při léčbě warfarinem nastává při supraterapeutických hodnotách INR a 44 % trombotických příhod se vyskytuje při subterapeutických hodnotách. Jak ukazuje běžná klinická praxe, pouze v 50–60 % měření INR dosahujeme terapeutických hodnot 2–3 a u přibližně 80 % nemocných se pohybuje udržovací dávka warfarinu kolem 5 mg/den.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky