Postavení aclidinium bromidu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Pneumologie
Autoři: Doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Autoři - působiště: Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, léčba CHOPN, aclidinium, anticholinergika, antagonisté muskarinových receptorů

Souhrn

Aclidinium bromid je nový bronchodilatační lék ze skupiny anticholinergik, určený k udržovací léčbě pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Ve studiích ACCORD a ATTAIN byla ověřena jeho velmi dobrá účinnost, projevující se zlepšením plicních funkcí a kvality života a zmírněním příznaků, především těch vyskytujících se v noci a časně ráno. Další studie prokázaly, že jeho účinnost je plně srovnatelná s nejrozšířenějším anticholinergikem tiotropiem. Aclidinium, podávané dvakrát denně v dávce 400 μg, je distribuováno na našem trhu pod názvem Bretaris Genuair.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky