Perindopril arginin/indapamid/amlodipin: první fixní trojkombinace v léčbě hypertenze

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Nová léčiva / Nové indikace, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika, Centrum pro hypertenzi, 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: hypertenze, léčba, fixní kombinace, perindopril, amlodipin, indapamid

Souhrn

Trojkombinace blokátoru systému renin- angiotenzin, blokátoru kalciových kanálů a diuretika představuje dle současných guidelines trojkombinaci volby. V článku je představena první fixní trojkombinace perindopril/ indapamid/amlodipin (Triplixam) pro klinické použití, představující inovativní variantu fixní kombinace při hypertenzi, vhodnou v podstatě u všech pacientů s hypertenzí již léčených volnou trojkombinací antihypertenziv nebo pacientů, u nichž není dosaženo kontroly krevního tlaku při léčbě dvojkombinací antihypertenziv – ti tvoří až 60 % všech hypertoniků. Je vhodná i u závažnějších forem hypertenze, vyskytujících se až u 30 % celkové hypertenzní populace.

Jsou diskutována rozsáhlá pozitivní klinická data vztahující se k použití jednotlivých složek v morbi-mortalitních studiích, jakož i indikace a dávkování léku. Jsou shrnuty rovněž nedávné studie s použitím trojkombinace perindopril/indapamid/ amlodipin (ADVANCE CCB, PIANIST), které přesvědčivě prokázaly přínos této léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky