Indacaterol/glykopyrronium bromid – první fixní kombinace s dlouhodobým duálním bronchodilatačním účinkem v léčbě CHOPN

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Profily léčiv, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha
Klíčová slova: CHOPN, fixní kombinace indacaterol/glykopyrronium bromid, U-LABA/U-LAMA

Souhrn

Inhalační bronchodilatancia jsou základem symptomatické léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Hlavní skupiny inhalačních bronchodilatancií s dlouhodobým účinkem představují inhalační anticholinergika s dlouhodobým účinkem (LAMA), inhalační anticholinergika s ultradlouhodobým účinkem (U-LAMA), inhalační β2-agonisté s dlouhodobým účinkem (LABA) a inhalační β2-agonisté s ultradlouhodobým účinkem (U-LABA). Indacaterol/glykopyrronium bromid (QVA149) je první fixní kombinací s dlouhodobým duálním bronchodilatačním účinkem v dlouhodobé léčbě CHOPN. Obě jeho složky mají rychlý nástup účinku (do 5–15 minut), který přetrvává 24 hodin. Dosud publikované výsledky klinických studií z rozsáhlého programu IGNITE, ve kterých byla fixní kombinace QVA149 podávána 1x denně v odměřené dávce 110 μg/50 μg (odpovídá podané dávce 85 μg/43 μg) pomocí inhalačního systému pro práškovou formu léku Breezhaler, prokázaly dobrou účinnost, vysokou bezpečnost a dobrou snášenlivost v léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou a velmi těžkou CHOPN.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky