Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Karel Roztočil, CSc. *
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. **
Autoři - působiště: * Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
** Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: Ischemická choroba dolních končetin, antitrombotika, cilostazol

Souhrn

Cilostazol je lék určený k léčbě pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin klaudikačního stadia, bez klidových ischemických bolestí a defektů. Patří do skupiny antitromboticky působících látek, inhibuje aktivaci a agregaci krevních destiček a vedle toho má i vazodilatační vlastnosti a ovlivňuje koncentraci triglyceridů a HDL-cholesterolu. Kombinace uvedených účinků je z klinického hlediska žádoucí a spojuje v jednom přípravku jak léčbu končetinové ischemie, tak prevenci její progrese. Metaanalýza kontrolovaných klinických studií prokázala zlepšení výkonnosti pacientů při chůzi, s prodloužením klaudikační vzdálenosti, které bylo v průměru přibližně dvojnásobné než po placebu a pentoxifyllinu. Cilostazol je kontraindikovaný při pokročilém renálním a jaterním selhání a neměl by být podáván pacientům s anamnézou tachyarytmií, při akutních koronárních příhodách nebo po intervencích a při kombinaci dvou a více antiagregačních a antikoagulačních přípravků. K interakcím cilostazolu s jinými léky může docházet při současném podávání s látkami inhibujícími cytochrom P450 (inhibitory CYP3A4 nebo CYP2C19). Účinnost a vhodnost dalšího podávání cilostazolu by měla být posouzena za 3 měsíce po zahájení jeho podávání. Současné konsensy řadí cilostazol, spolu s naftidrofurylem, mezi látky s prokázanou účinností na klaudikační obtíže.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky