Respimat SMI – inhalační systém pro léčbu chronických nemocí s bronchiální obstrukcí

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha
Klíčová slova: Respimat – Soft Mist Inhaler, inhalační systémy, tiotropium, CHOPN, astma, ACOS

Souhrn

Inhalační cesta je metodou první volby léčby astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) i syndromu přesahu astmatu a CHOPN (ACOS). Inhalačně podané léky působí přímo v dýchacích cestách, kde ve srovnání s perorálním podáním dosahují vyšších koncentrací s významně nižším rizikem nežádoucích účinků a s rychlejším nástupem účinku úlevových léků. Respimat SMI (Soft Mist Inhaler) představuje unikátní inhalační systém, který má ojedinělé technické vlastnosti a charakteristiky. Aerosolová mlžina uvolněná z Respimatu má vysokou respirabilní frakci, pohybuje se velmi nízkou rychlostí, má dlouhý generační čas a ve srovnání s aerosolovými dávkovači a inhalačními systémy pro práškové formy má vyšší plicní depozici.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky