Dyslipidemie u diabetes mellitus – možnosti využití fenofibrátu v léčbě diabetické dyslipidemie

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Martina Lášticová
Autoři - působiště: III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Pacienti s diabetes mellitus mají výrazně zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění (2–4násobně vyšší ve srovnání s nediabetickou populací). Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou smrti u nemocných s diabetes mellitus 1. i 2. typu. Léčbu je nutné cílit na všechny kardiovaskulární rizikové faktory, včetně dyslipidemie. Nejčastějšími poruchami složení lipidů u diabetiků jsou hypertriglyceridemie, nízká koncentrace HDL-cholesterolu a relativně normální plazmatická koncentrace LDL-cholesterolu. Terapie dyslipidemie musí být individualizovaná. Jejím základem je léčba statinem, ale často je k dosažení terapeutických cílů nutná kombinační léčba. Data z recentních studií podporují jako první volbu v kombinační léčbě přidání fenofibrátu. U diabetiků 2. typu s dyslipidemií byl prokázán příznivý vliv fenofibrátu na mikrovaskulární komplikace diabetu a zlepšení diabetické retinopatie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky