Možnosti farmakoterapie chronické žilní insuficience

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Alena Broulíková, CSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: chronická žilní onemocnění, chronická žilní insuficience, léčba, venofarmaka

Souhrn

Chronická žilní onemocnění dolních končetin patří k velmi častým zdravotním poruchám, které postihují převážnou část populace. Název „chronická žilní onemocnění" zahrnuje všechny klinické odchylky (symptomy i známky) vyplývající z onemocnění žil dolních končetin. Jde o onemocnění chronicky v průběhu života progredující. Na jedné straně je možno sem zařadit z lékařského hlediska nevýznamné změny, jako jsou teleangiektazie a intradermální venektazie, a na druhé straně sem patří závažné projevy chronické žilní nedostatečnosti, které vedou ke změnám na kůži a v podkoží, s konečným stadiem žilního onemocnění, charakterizovaného vznikem bércového vředu. V posledních letech je věnována této problematice celosvětově velká pozornost a výsledkem mezinárodní spolupráce jsou aktuální data a doporučení týkající se patofyziologie, diagnostiky a léčby ze studií, které vyhodnocovaly účinky venofarmak, publikovaná v tomto roce. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce zůstává mezi venofarmaky přípravkem s nejvyšším stupněm doporučení a je indikována i k farmakologické podpoře hojení bércových vředů, spolu s pentoxifylinem a sulodexidem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky