Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) se jako jeden z významných nezávislých rizikových faktorů pojí s mnoha kardiovaskulárními (KV) komplikacemi. Celosvětově přibližně 6,8 % dospělých umírá předčasně na onemocnění srdce nebo cévní mozkovou příhodu v souvislosti s DM.

KV i celkovou mortalitu prokazatelně snižuje suprese osy renin-angiotenzin-aldosteron. Režim léčby diabetiků s arteriální hypertenzí by tak podle doporučení American Diabetes Association (ADA) měl vždy obsahovat látku ze skupiny inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo sartanů. Dosud však není jasné, která z lékových skupin by u těchto nemocných měla být preferována.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky