Imunitní odpověď na vakcínu proti HPV typů 16 a 18 s adjuvans AS04 podávanou ve dvou- nebo třídávkovém schématu – výsledky čtyři roky po vakcinaci

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

V této randomizované, částečně zaslepené studii byla hodnocena imunogenita a bezpečnost dvoudávkového (2D) schématu profylaktické vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV – human papillomavirus). Výsledky klinických studií ukázaly, že profylaktická vakcína proti HPV typů 16 a 18 s adjuvans AS04 (Cervarix, GlaxoSmithKline) je imunogenní, účinná a má klinicky přijatelný profil bezpečnosti. Tato bivalentní vakcína obsahuje adjuvans nové generace AS04, které je tvořeno deacylovaným lipopolysacharidem adsorbovaným na hydroxidu hlinitém; je prokázáno, že toto adjuvans zvyšuje imunogenitu vakcíny. Schváleným schématem vakcinace jsou 3 dávky podávané v nultém, 1. a 3. měsíci, přičemž každá dávka obsahuje 20 μg proteinových virových částic L1 typu HPV 16 a 20 μg částic typu HPV 18.

Může být obtížné dosahovat vysoké proočkovanosti při třídávkových (3D) režimech vakcín proti HPV, zejména v chudších zemích, kde je přitom potřeba prevence karcinomu děložního čípku největší. Důkaz, že 2D režim může být k ochraně proti karcinomu děložního čípku dostatečný, poskytly výsledky jedné rozsáhlé studie vakcíny HPV 16/18 s adjuvans AS04 u žen ve věku 18–25 roků, provedené v Kostarice. Analýza výsledků ukázala, že i dvě dávky vakcíny měly vysokou účinnost proti infekcím HPV 16 nebo HPV 18, jež přetrvávala po dobu jednoho roku.

Jedna porovnávací studie ukázala, že tři dávky vakcíny HPV-16/18 s adjuvans AS04 navozují u dospívajících dívek ve věku 10–14 roků titry protilátek, jež byly přibližně dvakrát vyšší než titry dosahované u žen ve věku 15–25 roků.

Současnost očkování proti lidskému papilomaviru v ČR - komentář

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky