inPorovnání ticagreloru a clopidogrelu u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST, s revaskularizací nebo bez ní: subanalýza ze studie PLATO

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Duální protidestičková léčba kyselinou acetylsalicylovou a inhibitorem destičkového receptoru P2Y12 je standardem v léčbě akutních koronárních syndromů (ACS). Ticagrelor je prvním reverzibilním inhibitorem P2Y12. V porovnání s clopidogrelem a prasugrelem nevyžaduje enzymatickou aktivaci a oproti clopidogrelu je jeho účinek rychlejší, vyšší a konzistentnější.

Studie The Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO) prokázala superioritu ticagreloru oproti clopidogrelu u pacientů s ACS.

Studie PLATO a její výsledky – komentář

MUDr. Jiří Knot; doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky